فروشگاه آی سی شاپ تیم
شناسه سفارش:8213
کد پستی : 9133916485
آدرس :مشهد خیابان مدرس پاساژنگین طبقه منفی 1 واحد 19
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفمبلغ مالیاتتعدادمبلغ کل
1شناسه10123محصولآی سی تغذیه PM439-0VV قیمت65,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد2مبلغ کل130,000 تومان
2شناسه7556محصولشابلون های سی پی یو Qualcomm QU:x برند AMAOE قیمت130,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد1مبلغ کل115,000 تومان
3شناسه7557محصولشابلون های سی پی یو Qualcomm QU:x برند AMAOE قیمت130,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد1مبلغ کل115,000 تومان
تعداد کل:4
مبلغ کل360,000 تومان
مبلغ حمل و نقل55,000 تومان توسط پست پیشتاز + 15000 تومان هزینه بسته بندی
مبلغ نهایی415,000 تومان