گیرنده :خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی-میدان امام-پایاژ قهرمانی-موبایل علیزاده-پلاک 14 -

فرستنده :

مشهد . خیابان مدرس . بین مدرس 3 و 5 . پاساژ نگین . طبقه منفی یک . پلاک 19

کد پستی : 9133916485

شماره تماس : 09158181215 - 05132235636