نمایش 9 24 36

آی سی سی پی یو MT8382V-WAHHAH

220,000 تومان
مشخصات :
 • شماره فنی : MT8382V-WAHHAH
 • شرکت سازنده : MediaTek
 • کیفیت آی سی : Original

آی سی سی پی یو MT6753V-CTAHH

170,000 تومان
مشخصات :
 • شماره فنی : MT6753V-CTAHH
 • شرکت سازنده : MediaTek
 • کیفیت آی سی : Original

آی سی سی پی یو MT6750V-BHHTH

95,000 تومان
مشخصات :
 • شماره فنی : MT6750V-BHHTH
 • شرکت سازنده : MediaTek
 • کیفیت آی سی : Original

آی سی سی پی یو MT6737V-AZAZH

95,000 تومان
مشخصات :
 • شماره فنی : MT6737V-AZAZH
 • شرکت سازنده : MediaTek
 • کیفیت آی سی : Original

آی سی سی پی یو MT6737V-AHHAH

120,000 تومان
مشخصات :
 • شماره فنی : MT6737V-AHHAH
 • شرکت سازنده : MediaTek
 • کیفیت آی سی : Original

آی سی سی پی یو MT6735V-WAHHAH

95,000 تومان
مشخصات :
 • شماره فنی : MT6735V-WAHHAH
 • شرکت سازنده : MediaTek
 • کیفیت آی سی : Original

آی سی سی پی یو MT6592V-HBHHH

50,000 تومان
مشخصات :
 • شماره فنی : MT6592V-HBHHH
 • شرکت سازنده : MediaTek
 • کیفیت آی سی : Original

آی سی سی پی یو MT6582V-WAZAHH

50,000 تومان
مشخصات :
 • شماره فنی : MT6582V-WAZAHH
 • شرکت سازنده : MediaTek
 • کیفیت آی سی : Original

آی سی سی پی یو MT6582V-WAHHAH

50,000 تومان
مشخصات :
 • شماره فنی : MT6582V-WAHHAH
 • شرکت سازنده : MediaTek
 • کیفیت آی سی : Original